मालविका सोबत मस्ती – १

WNOT ALL CONTENTS IS OURS https://www.clickway.com.np
PLEASE VISIT AGAIN FOR MORE

ही कहाणी माझ्या महाविद्यालयीन जीवनातली आहे. कॉलेजच्या दिवसात मी एका फ्लॅटमध्ये माझ्या दोन रूम पार्टनर सोबत राहायचो. आमचा दोन बेडरूमचा फ्लॅट होता. एका रूममध्ये मी, दुसऱ्या रूममध्ये रौनक राहायचा तर हॉलमध्ये खुशाल. हॉल खूप मोठा होता. खुशालला वाटलं असतं तर तिथे एक पडदा लावून सेपरेट रूमही बनवू शकला असता. पण त्याने असं काही केलं नाही. कारण त्याला खाजगीपणाची काही गरज नव्हती.


खुशाल होता तर आमच्या जूनियरच पण पोरींच्या बाबतीत तो चांगलाच हुशार होता. कॉलेजला येऊन त्याला सहाच महिने झाले होते आणि त्याने एक पोरगी पटवली होती. तिचं नाव होतं मालविका. फार सुंदर होती ती. वय असावं वीस, एकवीस वर्ष. आमच्या भाषेत एकदम ‘कंचा पिस’ होती!


खुशालने तिच्याशी आमची ओळख करून दिली. त्याने आम्हाला विचारलं, “दादा जर ही इथे फ्लॅटवर येत जाईल तर काही प्रॉब्लेम तर नाही ना?”


आम्ही म्हणालो: काही प्रॉब्लेम नाही. फक्त अभ्यास करण्यासाठी येऊ शकेल, रात्री थांबण्यासाठी नाही.


खुशाल म्हणाला: हो चालेल.


पण तो मानणार नव्हताच. तो तिला रोजच घेऊन यायला लागला. तिला उशिरापर्यंत फ्लॅटवर थांबवायचा. कधीकधी ती रात्री मुक्कामही करायची. ती आपल्या होस्टेलवर खोटं बोलून यायची. त्यामुळे तिला कोणी शोधायचं नाही.


मला आणि रौनकला थोडं विचित्र वाटायचं. तिचं रोज येणे आम्हाला खटकायचं कारण ती आंघोळ करून आपल्या ब्रा पॅंटी आमच्या कपड्या सोबतच वाळवायला टाकायची.


काही दिवसांनी मला जाणवलं की ती माझ्याकडे चोरून बघत असते. काही दिवसांनी तर हद्दच झाली! ती जास्तीत जास्त वेळ आमच्या फ्लॅटवर घालवायला लागली.


मी कॉलेजमध्ये जास्त क्लासेस करायचो नाही. मी रूमवरच अभ्यास करायचो. माझी रूम नेहमी आतून बंद असायची. आतमध्ये एक तर मी अभ्यास करायचो किंवा माझी जुनी गर्लफ्रेंड पौर्णिमाच्या आठवणीत रमायचो. कुणाला भेटायची माझी इच्छा राहायची नाही आणि कुठे जायची पण.


ही गोष्ट माझे सर्व मित्र आणि दोन्ही रूम पार्टनर जाणून होते. पण याचा अर्थ असा नव्हता की मी अभ्यासात कच्चा होतो. मी माझ्या वर्गातल्या पहिल्या पाच विद्यार्थ्यांमध्ये नेहमीच राहायचो.


काही दिवस गेले आणि ती माझ्याकडे जरा जास्तच आकर्षित झाली. त्यामुळे माझे लक्ष तिच्यावर जायला लागलं. ती रूमवर जास्त करून लूज कुर्ती आणि कॅप्री घालायची.


तिला काही पाठ करायचं असेल तर ती खोलीत फेऱ्या घालून पाठ करायची. मला पाणी प्यायला स्वयंपाकघरात जावं लागायचं तेव्हा ती कोणतं ना कोणतं कारण सांगून माझ्याशी बोलायची. मी तिच्या प्रश्नाचे उत्तर देऊन माझ्या खोलीत यायचो. रात्री भूक लागल्यावर मी जवळच्या मेस मध्ये जायचो.


एकेदिवशी रात्री दीड वाजता भूक लागल्याने मी बाहेर जायला लागलो. मी हॉलमध्ये गेलो. तिथे एकदम अंधार होता. अचानक मला काही मादक सुस्कारे ऐकायला आले. मी समजून गेलो की खुशाल आणि मालविका ह्यांच्या झवण्याचा कार्यक्रम सुरू आहे.


मी तिथून बाहेर निघून आलो. पण मालविकाचे मादक सुस्कारे माझ्या डोक्यात फिरायला लागले. जेवण करून मी खोलीत आलो. त्यांचं झवणं अजूनही सुरूच होतं. ते बघून माझी वासना चाळवली आणि लॅपटॉपवर पोर्नफिल्म पाहुन मुठ मारून मी झोपी गेलो.


दुसऱ्या दिवशी मला कॉलेजला तर जायचं नव्हतं त्यामुळे मी उशिरा उठलो. सकाळचे नऊ वाजले होते. पूर्ण फ्लॅटमध्ये शांतता होती. हॉलमध्ये जाऊन पाहिलं तर तिथे फक्त मालविका होती. ती अभ्यास करत होती. मला पाहून स्माईल देत ती म्हणाली, “गुड मॉर्निंग!”


मी ही तिला ‘गुड मॉर्निंग’ विश केलं आणि विचारलं, “एवढ्या सकाळी सकाळी हे दोघ कुठे गेले?”


मालविका म्हणाली: दोघेही तर आपापल्या घरी गेले आहेत. रौनक दादाच्या घरी फॅमिली फंक्शन आहे तर तो रात्रीच गेला होता. आणि खुशाल च्या आईची तब्येत काहीशी बिघडली आहे त्यामुळे तो आज सकाळीच गावाला गेला.


“आश्चर्य आहे! रूम पार्टनर आहेत आणि मला न सांगता गेले.” मी उद्गारलो.


मालविका हसत म्हणाली: तुमची रूमच तर बंद राहते नेहमी. त्यामुळे ते निघून गेले तुला न सांगता.


मी काहीच म्हणालो नाही आणि किचनमध्ये आलो. मालविका हॉलमध्ये पुस्तक वाचायला लागली. मग ती नोटबुक घेऊन किचनमध्ये आली. तेव्हा मी विचारलं, “खुशाल तर नाही आहे. मग तुला हॉस्टेलमध्ये जायला पाहिजे ना?” ती माझ्याकडे चुपचाप पाहायला लागली.


मग ती म्हणाली: खुशाल नाही आहे तर मी इथे राहू शकत नाही का? मी म्हणालो: नाही असं काही नाही. तू राहू शकतेस. पण विचार कर कोणी पाहिलं तर तूच प्रॉब्लेम मध्ये येशील.


मालविका म्हणाली: होस्टेलमध्ये माझा अभ्यास होत नाही. सिनियर्स त्रास देतात. पण तुम्हाला त्रास होत असेल तर मी जाते.


असं म्हणून ती आपली बॅग भरायला लागली. मी म्हणालो, “मला काही त्रास नाही आहे मालविका. थांब तू.” असं म्हणून मी फ्रेश व्हायला गेलो.


नंतर मी नाश्ता करायला बाहेर जायला लागलो.


तेव्हा तिने विचारलं: कुठे जात आहेस? मला भूक लागली आहे. काही खायला जाऊया का?


मी म्हणालो: चल मी नाश्ताच करायला जात आहे.


“पाच मिनिट थांब. मी कपडे बदलून येते.” असं म्हणून ती टॉवेल घेऊन बाथररूममध्ये गेली. ती तयार होऊन आली तेव्हा ती जीन्स-टॉप मध्ये होती. त्याच्यात ती फारच हॉट दिसत होती. मी तिला पाहतच राहिलो. ती माझ्या जवळ आली आणि माझ्या हातावर चपटी मारत म्हणाली, “जायचं का?” मी एकदम भानावर आलो आणि म्हणालो, “चल.”


आम्ही फ्लॅटमधून बाहेर आलो आणि नाश्ता करायला हॉटेलमध्ये जायला लागलो. तिला कदाचित जोराने भूक लागली असावी. ती समोर समोर जायला लागली.


मागून तर ती फारच सेक्सी दिसत होती. तिचे खालीवर होणारे चुतडे तर माझ्या मनाला भटकवत होते. मी एकदम वेगाने चालत तिच्यासोबत आलो आणि म्हणालो, “मालविका तू फारच सेक्सी दिसत आहेस.”


ती हसत म्हणाली: अरे वा तुम्हाला तर तारीफही करता येते. थँक्यू!


आम्ही नाश्ता खाऊन कॉफी पिऊन फ्लॅटमध्ये परत आलो. मी माझ्या खोलीत जायला लागलो तशी ती म्हणाली, “दरवाजा बंद करू नका. मला काही विचारायचं असेल तर?”


मी दरवाजा तसाच उघडा ठेवला आणि कपडे बदलून बेडवर लेटलो. मी आरामात लेटलो होतोच की मालविका सरळ माझ्या खोलीत आली.


ती म्हणाली: माझे काही प्रश्न आहेत गणिताचे. येथे तुमच्या टेबलवर करू का?


ती अचानक माझ्या खोलीत आल्याने मी चपापलो. सावरून तिला म्हणालो, “ठीक आहे.”


तिनेही कपडे बदलले होते. ती आता परत कॅप्री आणि खोल गळ्याचा टॉप घालून होती. तिला एक प्रश्न सुटत नव्हता. तेव्हा ती माझ्याकडे आली आणि मला विचारलं. मी तिला ते गणित सांगायला लागलो. मालविका थोडी आणखी वाकून माझ्याकडून गणित समजून घ्यायला लागली.


मला तिच्या टॉप मधून अर्ध्याहून अधिक बुब्स दिसायला लागले. ते पाहून माझा लंड कडक व्हायला लागला. मी वारंवार तिच्या नजरेपासून वाचून पॅण्ट नीट करत होतो.


तिने ते बघितले आणि हसून म्हणाली: काय झालं? बसायला अडचण होत आहे का?


“काहीच नाही.” असं म्हणून मी माझ्या लवड्यावर उशी ठेवून बसलो. ती हसत आपला प्रश्न सोडवायला लागली आणि मी तिला पाहायला लागलो.


मला फार अडचणीचं वाटत होतं. म्हणून मग मी माझा टॉवेल घेऊन बाथरुम मध्ये अंघोळ करायला जायला लागलो. माझ्या पॅन्ट मध्ये तंबू बनला होता. ते बघून ती हसत होती.


समोर काय घडलं ते मी पुढील भागात सांगतो.

PLEASE HELP US WITH ADS IF YOU WANT REAL MEET JUST TEXT OR CALL US +1-984-207-6559
NO COPYRIGTH CLICK CLAIM FROM US.SOME OF THEM FROM OTHERS SITES https://CLICKWAY.COM.np
Please Do Not Use Any ADS Blocker . THANK YOU

No comments

Powered by Blogger.