रितू भाभीने घेतला दगाबाज पतीचा बदला

WNOT ALL CONTENTS IS OURS https://www.clickway.com.np
PLEASE VISIT AGAIN FOR MORE

रितू भाभी, एक २८ ची, सोज्वळ, गोरीपान आणि गोड आवाजाची विवाहिता आहे. तिला जेव्हा पहिल्यांदा मी विमानतळावर पाहिलं होतं तेव्हाच मी तिच्यासाठी पागल झालो होतो. त्या हवाई सुंदरीच्या पोशाखात ती कमालीची सुंदर दिसत होती. मी नुकताच दिल्लीवरून मुंबईला आलो होतो. विमानतळाबाहेर पडत असतांना मला ती तिच्या फ्लाईटकडे जातांना दिसली होती.


मुंबईतील कॉन्फरन्स आटोपून मी दोन दिवसांनी परत दिल्लीला जायची तिकीट काढली. तिच्या पोषाखावरून मला तिच्या एअरलाईन ची माहिती तर झालीच होती. शिवाय त्यादिवशी मला ती ज्या वेळी दिसली होती त्या वेळेची मी फ्लाईट बुक केली होती. मला खात्री होती की ती मला त्या फ्लाईटमध्ये दिसणारच.


माझं चेक इन झालं आणि मी विमानात बसलो. माझं बिझनेस क्लासचं तिकीट होतं. मी तिलाच शोधत होतो आणि ती मला समोरून येतांना दिसली. तिचं रूप पाहून माझी नजर तिच्यावरच खिळली.
विमान सुटायची वेळ झाली होती. तिने आपल्या मधुर आवाजात विमान सुटायच्या वेळेसचे काही निर्देश दिले. थोड्या वेळाने विमान आकाशात झेपावले. मी तर तिची काही खायला प्यायला घेऊन यायची वाटच बघत होतो.


अर्ध्या तासाने ती काही चॉकलेट्स आणि ज्यूस घेऊन आली. तेव्हा मी तिच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न केला पण ती प्रोफेशनलच वागली. माझ्या अतिश्रीमंत असल्याचाही तिच्यावर विशेष प्रभाव पडला नव्हता. या गोष्टीचं मला आश्चर्य वाटलं.


जेव्हा विमान दिल्लीला पोचलं तेव्हा उतरताना मी तिला माझा कार्ड सोपवला पण तिने बघून स्वीकारला नाही. मला हा माझा मोठाच अपमान वाटला. आजपर्यंत मी एवढ्या चांगल्या चांगल्या पोरी पटवून त्यांना झवून सोडून दिल्या होत्या; पण ही तर फार अहंकारी जाणवत होती.


मी तिच्याबद्दल विचार करत विमानतळावरच ड्यूटी फ्री खरेदी करत होतो. तेवढ्यात मला तिचं हवाई सुंदरी एका वैमानिकासोबत विमानतळाबाहेर जातांना दिसले. मी एका दुसऱ्या हवाई सुंदरीला त्या वैमानिका बद्दल विचारलं तेव्हा ती म्हणाली, “सर वो पायलट उस एअर होस्टेस के पती है।“


तिचे ते वाक्य मला असे वाटले जसे कुणीतरी गरम शिसा माझ्या कानात ओतत असावे! मला कळलं की ती माझ्यासोबत विमानात तसा व्यवहार का करत होती. पण मी ठरवलं की भलेही तिचं लग्न झालं असेल, आपल्या पतीशी एकनिष्ठ असेल तरीही मी तिला पटवून झवणारच!


मी त्या दोघांचा पाठलाग सुरू केला. ते उबेर कॅबने आपल्या घरी जायला निघाले. मी माझ्या ड्रायव्हर कडून माझी कार घेतली आणि त्यांच्या मागे मागे गेलो. तासाभरातच ते त्यांच्या घरी पोचले. मला तिचा पत्ता माहिती झाला होता.


मग मी कार वळवून माझ्या घरी परत आलो. त्या पतिनिष्ट हवाई सुंदरीला पटविण्यासाठी मी उपाय योजना करायला लागलो.
त्यानुसार मी तिच्या पतीवर एक खाजगी गुप्तहेरा कडून पाळत ठेवली. त्यातून मला माहिती झालं की तिचा पती आपल्या बायकोला दगा देत आहे. त्याचे एका दुसऱ्या हवाई सुंदरशी अफेअर असल्याचा पुरावा मला त्या गुप्तहेराने आणून दिला. त्या व्हिडिओत तिचा पती त्या पोरीसोबत एका हॉटेलमध्ये सेक्स करत होता.


मला वाटलं आता माझा मार्ग मोकळा झाला. एके दिवशी रितू ला मी विमानतळावरच गाठलं आणि तिला सांगितले, “रितू भाभी, मी तुमच्या पतीचा मित्र आहे. मला तुम्हाला अतिशय महत्त्वाची गोष्ट सांगायची आहे. मागेही मी तुम्हाला त्या बद्दल सांगणार होतो पण तुम्ही माझ्याकडे दुर्लक्ष केलंत.”


ती म्हणाली: बोला, काय सांगायचं आहे?”
मी: सांगतो, पण एका अटीवर. तुम्ही ह्याबद्दल तुमच्या पतींना काही सांगणार नाही.
ती: ओके, नाही सांगणार.
मी: तुमच्या पतीचं एका दुसऱ्या एअर होस्टेसशी अफेअर आहे. हा बघा व्हिडीओ.


असं म्हणून मी तिला एका कोपऱ्यात नेलं आणि तो व्हिडिओ दाखवला. तो व्हिडीओ बघून तर तिच्या पायाखालची जमीनच सरकली. ती ढसाढसा रडायला लागली. मी तिला धीर देत म्हणालो, “रितू भाभी, तुम्ही काळजी करू नका. मी त्याला समजावतो. हा माझा कार्ड ठेवा, कसली मदत लागली तर मला फोन करा.”


तिने तो कार्ड ठेवून घेतला आणि म्हणाली, “मला माझ्या पतीकडून ही अपेक्षा नव्हती. इतक्या प्रेमाने वागवतो तो मला. माझं तर प्रेमच उडालं आहे आता. मी कधीच माफ नाही करू शकणार त्याला. पण माझ्या एक वर्ष्याच्या मुलीकडे बघून मला माझा संसार वाचवायचा आहे.” असं म्हणून ती रडतच आपल्या जॉबवर गेली.


इकडे खुश होत मी घरी परतलो. मला खात्री होती की रितू मला फोन नक्कीच करेल. त्यानुसार दुसऱ्या दिवशी मला तिचा फोन आला.


रितू: मिस्टर विक्रम, मला तुम्हाला भेटायचं आहे.
मी: माझ्या घराचा पत्ता त्या कार्डवरच आहे. तुम्ही केव्हाही येऊ शकता.
रितू: ठीक आहे, मी तासा-दोन तासात येते तुमच्याकडे.


असं म्हणून तिने फोन ठेवला. आणि मी तिच्या येण्याची तयारी करायला लागलो. ती माझ्याकडे चुदण्यासाठीच येत होती हे मी ताडलं होतं. कोणती पत्नी आपल्या पतीचे असे कोण्या दुसऱ्या स्त्रीशी संबंध खपवून घेईल? जर ती आपल्या पतीला त्याबद्दल विचारू शकत नसेल तर त्या गोष्टीचा वचपा काढण्यासाठी तीही दुसऱ्या व्यक्तीशी संबंध ठेवतेच.


दीड तासांत ती माझ्या घरी आली. मी तिला खोटंच सांगितले, “रितू भाभी, मी तुमचा पती त्या पोरीच्या नादात बुडाला आहे. मी त्याला समजवलं पण तो ऐकायला तयार नाही.”


रितू भाभी: विक्रम मला आज माझ्या जळत्या मनाला शांत करायचं आहे. माझा पती त्या मुलीशी जे काही करतो ते तू माझ्याशी कर. तेव्हाच मला शांती मिळेल.


मी रितूला सरळ बाहुपाशात घेतलं आणि तिच्या ओठांवर किस केलं. तिनेही मला गच्च आवळलं आणि मला किस करायला लागली. तिच्या शर्टचे बटणे काढून मी तो तिच्या अंगाबाहेर केला. ती आत पांढरी ब्रा घालून होती.


क्षणातच मी तिचा ब्रा काढला आणि तिचे छोटे छोटे, नाजूक बुब्स उघडे पाडले. त्यांना चुसत मी तिचा जीन्स काढायला लागलो. तिचे दोन्ही माऊ हातात घेऊन मी पिचकले तशी ती कळवळली, “म्म्मम्हहह… आहहहह…!”


तिची जीन्स मी टोंगळ्यापर्यंत खाली खेचली आणि तिची पांढरी पॅंटी माझ्या दृष्टीस पडली. एका झटक्यात मी ती खाली खेचली. त्याबरोबर तिची छोटी, गोरी पुच्ची नंगी झाली.


मी तिला तसंच बेडवर लेटवलं आणि तिची उरलेली जीन्स आणि चड्डी तिच्या पायांतून काढली. तिच्या समोरच मीही नागडा झालो आणि तिच्या पुच्चीवर किस करायला लागलो. ती ओली झालेली दिसताच मी तिच्या अंगावर स्वार झालो आणि तिच्या पुच्चीत माझा लंड सोडला.


तिच्या डोळ्यांत मला वेगळीच बदल्याची भावना दिसत होती. माझ्या प्रत्येक शॉटवर ती तृप्त होत होती. काही वेळ शॉट मारल्यावर मी खाली झालो आणि ती वर झाली.


आता ती बदल्याच्या आगीत जळत असल्यासारखी माझ्या लवड्यावर उद्या मारायला लागली. मध्ये मध्ये उठून ती माझा लंड चुसत होती.
मग तशीच तिने तिची गांड माझ्या लवड्यावर ठेवली आणि हळूहळू खाली बसली. माझा लवडा तिच्या गांड चिरत आत घुसत होता. मला जाणवलं की रितूने कधीच आपली गांड मारवून घेतली नव्हती.
ती आपली नवऱ्याला सुद्धा मारू न दिलेली गांड मला सोपवत होती. ह्याच्यापेक्ष्या आणखी मोठा बदला तो काय असणार? ती त्या अतिव वेदना सहन करत आपली गांड मला मारायला देत होती.


ती डॉगीस्टाईल झाली आणि मी तिची पुच्ची आणि गांड दोन्ही सोबतच झवायला लागलो. शेवटी आम्ही दोघेही त्या क्षणावर पोचलो आणि स्लखीत झालो.


ती माझ्या बाजूलाच लेटली आणि म्हणाली, “विक्रम, आज मला दुहेरी आनंद लाभला आहे. झवण्याचं सुख आणि पतीचा घेतलेला बदला!
मी: रितू, तू जेव्हा म्हणशील तेव्हा मी तुला तुझा बदला घेण्यास मदत करत जाईन.


यावर ती हसली आणि मला किस करून ‘ओके डार्लिंग’ म्हणाली.
विमानतळावर भावलेली हवाई सुंदरी आता मला नेहमीच झवू देणार होती.

PLEASE HELP US WITH ADS IF YOU WANT REAL MEET JUST TEXT OR CALL US +1-984-207-6559
NO COPYRIGTH CLICK CLAIM FROM US.SOME OF THEM FROM OTHERS SITES https://CLICKWAY.COM.np
Please Do Not Use Any ADS Blocker . THANK YOU

No comments

Powered by Blogger.