सुंदरीला हवा गावठी स्पर्श

WNOT ALL CONTENTS IS OURS https://www.clickway.com.np
PLEASE VISIT AGAIN FOR MORE

आज पासून बिजापूरला नियमितपणे विमानसेवा सुरु होणार होती. मुंबईहुन थोडकेच प्रवासी बसतील असे विमान बिजापूरला येत होते. पण बिजापूरच्या लोकांनी आजवर कधीच विमान पाहिले नव्हते. या लोकांत एक तरुण असा होता कि त्याला पाहिले कि कोणालाही वाटेल कि याने कधीही साधे मोटारीने देखील प्रवास केला नसेल.


चारशे पाचशे मेंढ्याचा मालक असणारा हा युवक खांद्यावर घोंगडे टाकून विमानतळावर आला होता. विमान पाहण्यासाठी नव्हेतर तो विमानातून प्रवास करण्यासाठी आला होता. आणि त्याने यासाठी पंधराशे रुपयाचे तिकीटही काढले होते. विमान प्रवास कसा असतो हे पाहण्यासाठी त्याने एवढा खर्च सोसला होता.


ते छोटेसे विमान बिजापूरमध्ये उतरले. थोड्याच वेळात ते परत मुंबईसाठी निघणार होते. आता त्या छोट्याश्या विमानात  एकूण १४ प्रवाशी प्रवास करणार होते त्यामध्ये हा मेंढपाळ तरुण त्याचे नाव होते बिरू.


इतर प्रवाश्यात तो एकटाच वेगळा दिसत असल्याने प्रत्येकजण त्याचेकडे कुतूहलाने पाहत होते. विमान उडान घेण्याची अनोऊन्समेंट झाली. एका हवाई सुंदरीने सर्व प्रवाशांचे स्वागत केले, व सीट बेल्ट लावण्याची सूचना केली. बिरू मात्र कावरा बावरा झाला, इकडे तिकडे पाहू लागला.


त्याची अवस्था लक्षात आल्यावर त्या हवाई सुंदरीने त्याला मदत करण्यासाठी पुढे सरसावली. खरेतर तिला देखील बिरू बद्दल कुतूहल वाटत होते. ती रोजच सूट बूट घालणारे प्रवासी पाहत होती पण असा रांगडा गडी विमानात प्रथमच पाहत होती.


त्या हवाई सुंदरी ने त्याला बेल्ट बांधण्यास मदत केली. त्या एका तासात तिने त्याला दोन वेळा कोल्ड्रिंक सर्व्ह केले. अखेर विमान मुंबई विमानतळावर पोहोचले. सर्व प्रवासी पटपट उतरू लागले. एवढ्यात त्या सुंदरीने बिरू ला थांबवत विचारले “कसा वाटला विमान प्रवास?”


“झ्याक वाटला.” बिरू म्हणाला


“परत कधी करणार आहात प्रवास?” तिने विचारले.


“न्हाय बा.. विमान प्रवास कसला असतोय ते बघायचं हुत, आता एस टी न जाणार माघारी” बिरू रांगड्या गावठी भाषेत म्हणाला.


तिला आश्चर्य वाटले, हा पुन्हा बारा तासाचा प्रवास करून परत जाणार… तिने लगेच निर्णय घेतला, आणि म्हणाली, “असे करा तुम्ही… विमानतळाच्या बाहेर थांबा मी लगेच पंधरा ते वीस मिनिटात येते.”


बिरू विचारात पडला आता हि बया का मला थांबायला सांगते. तो विचार करीत बाहेर टॅक्सी स्टॅन्डवर थांबला. थोड्याच वेळात ती सुंदरी आली, तिने एक टॅक्सी बोलावली आणि बिरू ला बसायला सांगितले… टॅक्सी तिच्या घराच्या दिशेने धावू लागली.


जाता जाता त्या सुंदरीने त्याला सांगितले “लगेच परत जाण्यापेक्षा माझ्या घरी एक दिवस आराम करा आणि उद्या निघा, मी तुम्हाला बसला बसवते.” बिरू तिच्याकडे पाहत विचार करू लागला तिच्या व्यक्तिमत्त्वाकडे पाहून बिरू नकारही देऊ शकला नाही. ती त्याला आपल्या घरी घेऊन आली.


फ्लॅटवर घेऊन आली आणि त्याला कोचवर बसायला सांगितले आणि टीव्ही सुरु करून दिला. ती बाथरूम मध्ये गेली अंघोळ करण्यास. बिरू विचारात पडला होता. हि बया माझी कोणीच लागत नाही आणि का म्हणून इथे आणले असेल? थोड्याच वेळात ती बाहेर आली. तिचे नाव रविना होते. न राहवत बोरूने तिला विचारले. “तुम्ही मला इथे का आणले?”


“विमानात अनेक प्रवासी पाहिलेत पण तुमच्यासारखा प्रवासी पहिल्यांदाच पाहते आहे.” असे सांगून त्याचे समाधान तिने केले. थोड्या वेळात तो तिच्याशी समरस होऊ लागला. आज वर अनेक हाय फाय लोकांना तिने शय्यासुख दिले होते पण असल्या रांगड्या गावठी तरुणाला भोगायची इच्छा तिच्या मनात खूप झाली होती. त्यासाठीच तिने बिरूला आपल्या फ्लॅटवर आणले होते.


आठ-साडे आठ वाजले असतील रविनाने फ्रिजमधून बियरच्या बाटल्या काढल्या. बर्फाचा ट्रे काढला. त्याला विचारले, ‘तुम्ही पिता कि नाही कधी?’


“छ्या छ्या! मी नाही असलं काय घेत मी फकस्त दूध पितो !” बिरू म्हणाला. “आजच्या दिवस प्या की !” “न्हाय बा ! हि सवय नाही आपल्याला !”


“अहो एक दिवस प्याल्याने काही होत नाही, घ्या एकदा कशी मजा येते बघा,” ती म्हणाली.


बिरूचा नाईलाज होता, चला एकदा पिऊया तरी! काय होतंय बघूया तरी ! असा विचार करून त्याने सहमती दर्शवली. मग काय रवीनाने त्याला ‘मिक्स करून दिली प्यायला. थोड्याच वेळात त्याला आकाशात तरंगल्या सारखे वाटू लागले. त्याला आकाशातच आहोत असे वाटू लागले.


रविना अगोदरच बिरूच्या पौरुष्याने आधीच झिंगली होती. त्यावर तिला बियरची नशा, तिने टीव्हीला हळूच ब्लू फिल्मची सिडी टाकली आणि बिरू जवळ येऊन बसली. टीव्ही वर प्रणय खेळ सुरु झाला होता. ते पाहून बिरूच्या धोतरात खळबळ जाणवू लागली.


त्याचा सोटा हळू हळू उड्या मारू लागला होता. रविनाला हेच हवे होते. ती आपले पाय बिरूच्या पायावर घासू लागली. बिरू गरम होऊ लागला होता. प्रणय दृश्य टीव्हीवरील दोघेही पाहतच होते. रवीनाने सरळ तिचा हात बिरूच्या सोट्यावर ठेवला. बिरू तिच्या हाताच्या स्पर्शाने शहारला. त्याचा सोटा अगदी कडक झाला होता.


बिरू रांगड्या देहाचा होता त्याच्यात तर सेक्स अगदी ठासून भरला होता पण तो इतक्या सुंदर स्त्रीशी जवळीकता करण्यास लाजत होता. पण समोरूनच खुल्ले आमंत्रण असल्याने तास थोडा फ्री झाला होता. बिरुची आतील आग आता त्याला शांत बसू देणार नव्हती, तास तो खूपच चवताळला होता. त्याने सरळ रविणाच्या अंगावरील गाऊनला हात घातला.


उतावळे पणाने त्याने तिचा गाउनच फाडून टाकला. उतावीळ रवीनाने देखील त्याच्या या आवेगाला साथच दिली. लगेच रविना बेडवर आडवीच झाली. लगेच बिरूच्या हातानी तिच्या भरगच्च उरोजांचा ताबा घेतला. तिचे मोठे मोठे स्तन बिरू आपल्या राकट हातानी चोळू लागला होता. तीही त्याच्या मर्दानी स्पर्शाने खूपच उत्तेजित होऊ लागली होती.


तिला अगदी मनसोक्त सेक्स करायचा होता त्यासाठी अगदी राकट रानटी सोबती हवा होता आणि ते सर्व बिरूमध्ये होते. बिरू अधाश्या सारखे तिचे उरोज चोखु लागला होता. ती विव्हळत होती. तिने बिरूला कपडे काढण्यास खुणावले. ती बेभान झाली होती. त्याचा राकट आणि मोठा सोटा आपल्या योनीत घालून घेण्यास अगदी उतावीळ झाली होती.


बिरूने आपल्या अंगावरील धोतर, कुडता सर्वकाही काढून बाजूला झपकन टाकले, तोही खूप पेटला होता. रविनाचा माधक देह तो उपभोगण्यासाठी तोही खूप आतुर झाला होता.


त्याने अशी सुंदरी कधीच आयुष्यात पाहिली नव्हती, अशी सुंदर देखणी आणि माधक तरुणी त्याला उपभोगायला मिळेल असे त्याने कधी स्वप्नात देखील पाहिले नव्हते. त्याच्यासाठी हे सर्व एक स्वप्नासारखेच होते.


तिचे गोरे गोरे अंग पाहून तो चवताळल्या सारखे करत होता. तिचे पुष्ट गोरेपान उरोज अगदी अधाश्या सारखे चोखु लागला होता. रविना त्याच्या या उतावळेपणाने खूपच रोमांचित झाली होती. तिची निकर देखील केंव्हाच तिच्या अंगावरून बाजूला झाली होती.


तिला त्याचा गावठी स्पर्श खूपच कामुक करत होता. त्याचा तगडा देह तिच्यातील कामवासना भडकवत होता. तिची योनी अगदी त्याच्या सोट्यासाठी पाझरू लागली होती. त्याच्या मोठ्या लांबसडक सोट्याचा स्पर्श तिच्या अंगाला होत होता. ती बेभान होऊ लागली होती. विव्हळू लागली होती. एका हाताने ती त्याचा सोटा हातात पकडून कुरवाळू लागली होती.


त्या आलिशान फ्लॅटमध्ये एक गावठी पुरुष आणि सौन्दर्याची खान असणारी स्त्री असा संभोग खेळ चालू होता. दोन तप्त देह एकमेकाला भिडले होते. कधीही मिळणार नाही असा देह बिरूच्या समोर होता त्यामुळे तो तर आनंदाच्या सागरातच होता. राविनाच एक हात त्याचा सोटा कुरवाळत होता तर दुसरा त्याच्या छातीच्या केसात फिरत होता.


बिरूच्या बलदंड शरीराच्या ओझ्या खाली रविना गुदमरून गेली होती. पण तिला ते सर्व हवे हवेसे वाटत होते. आता कधी एकदा बिरूचा दांडा आपल्या योनीत जातोय असे तिला वाटू लागले. त्याने बिरूला खाली आपल्या योनीकडे झुकायला सांगितले, आणि बिरूला आपली योनी चालण्यास सांगितले. हा प्रकार तास बिरू ने पहिल्यांदाच टीव्ही वरील ब्लू फिल्म मध्ये पहिला होताच. त्यामुळे त्यानेही हा अनुभव अशा सुंदर स्त्री सोबत घ्यायला उतावळे पण दाखवला.


बिरू अधाश्या सारखे तिची योनी चाटू लागला. रविना डोळे मिठून त्याच्या कडून आपली योनी चोखून घेऊ लागली होती. तिला खूप आनंद मिळत होता. आता तिने बिरूला आपला कडक दांडा आपल्या योनीत घालण्यास सांगितले. ती खूपच बेभान झाली होती. बिरू देखील तिच्या देहाला वेडाच झाला होता.


बोरूने तिच्या गोऱ्या गोऱ्या पान मांड्या फाकवल्या आणि आपला कडक झालेला सोटा तिच्या योनीवर टेकवला. तिची योनी ओली झालीच होती. त्याने आपला कडक दांडा आत सारायला सुरुवात केली.. तिच्या योनीत घट्ट स्पर्शाने आत शिरू लागला होता. त्याच्या आत शिरण्याच्या स्पर्शाने रविना बेधुंद झाली. त्याचा लांबसडक सोटा तिच्यात शिरला.


अगदी टाईट होत तिच्या योनीत त्याचा सोटा शिरू लागला होता. आता ती डोळे मिटून त्याच्या सोट्याचा दणका अनुभवत होती. बिरूचा वेग हळू हळू वाढू लागला होता. ती त्याच्या केसाळ छातीवर हात फिरवत त्याला आणखी उत्तेजित करीत होती. बिरू तिच्या मांड्या हातात धरून आपला लांबसडक सोटा तिच्यात खोलवर रुतवु लागला.


तिच्या योनीत बेंबी पर्यंत शिरणारा त्याचा सोटा ती डोळे मिटून अनुभवत होती. तिला खूपच कामसुख प्राप्त होत होते. बिरू आता तिचे उरोज दाबत मोठं मोठ्याने तिच्या योनीत दणके देत सारत होता.


अगदी पाच मिनिटाच्या खेळात त्याने रवीनला तृप्त करून सोडले आणि तोही वेडावल्या सारखे तिचे शरीर भोगून शांत झाला.

PLEASE HELP US WITH ADS IF YOU WANT REAL MEET JUST TEXT OR CALL US +1-984-207-6559
NO COPYRIGTH CLICK CLAIM FROM US.SOME OF THEM FROM OTHERS SITES https://CLICKWAY.COM.np
Please Do Not Use Any ADS Blocker . THANK YOU

No comments

Powered by Blogger.