घरमालकाच्या मुलीचं पहिलं संभोग

WNOT ALL CONTENTS IS OURS https://www.clickway.com.np
PLEASE VISIT AGAIN FOR MORE

माझं नाव करण आहे. मी पुण्यातल्या एका नामवंत महाविद्यालयात बीबीए करत आहे. हा माझा घरमालकाच्या मुलीसोबतचा सेक्स अनुभव मी या कहाणीत थोडक्यात मांडत आहे.


मी पुण्यात एका घरी रूम भाड्याने घेऊन राहत होतो. माझ्या घर मालकाची मुलगी त्यावेळी एकोणवीस वर्षाची होती. तिचं नाव निकिता आहे. ३२-२८-३६ ची दमदार फिगर तिला लाभली होती. उंचीने पाच फूट सात इंच असावी. तिचं तारुण्याने भरत चाललेलं शरीर पाहून माझ्या लिंगाला जशी आगच लागायची.


माझ्या घरमालकाचा स्वतःचा बिजनेस होता. तो आपल्या धंद्यात एवढा गुंतला असायचा की आपल्या पत्नीला सुद्धा वेळ देऊ शकत नव्हता.


माझं कॉलेज सकाळचं असल्याने मी लवकरच रूममधून निघून जायचो. त्यानंतर कॉलेजमधूनच माझ्या पार्टटाइम जॉबलाही जायचो. त्यामुळे घरी परत यायला मला संध्याकाळच व्हायची. त्यामुळे माझ्या घरमालकाच्या कुटुंबाशी माझं जास्त संभाषण व्हायचं नाही. कधी कधी असंच जुजबी बोलणं व्हायचं.


अल्लड स्वभावाची निकिता नेहमीच माझ्याशी बोलायला कारण शोधत राहायची. मी पहायला बऱ्यापैकी आणि फिटनेस छान असल्यामुळे ती माझ्यावर भाळली होती.


एक दिवस मी घरी लवकरच आलो होतो. योगायोगाने निकिता त्यादिवशी कॉलेजला गेली नव्हती. तिने मला चहा प्यायला घरी बोलावलं. तिची मम्मी काही दिवसांसाठी आपल्या माहेरी गेली होती. तसेच तिचे पप्पा जॉबवर गेले होते.


त्यादिवशी निकिता एक पातळ नाईट गाऊन घालून होती. त्या गाऊन मधून तिची काळ्या रंगाची ब्रा आणि पँटी काहीशी दिसत होती. त्यात ती फारच सेक्सी दिसत होती. निकिताला ह्या कपड्यांमध्ये पाहून माझा लवडा आपल्या आकारात यायला लागला होता.


कदाचित निकिताला ह्या गोष्टीची चाहूल लागली होती. ती खट्याळपणे हसत चहा बनवायला गेली. काही वेळानंतर ती चहा सोबत काही बिस्किटेपण घेऊन आली. माझे डोळे तिच्या भरलेल्या छातीवरून हटतच नव्हते. माझी ही स्थिती पाहून निकिता गालातल्या गालात हसत होती.


मग चहा पिता पिता आमच्यात बोलणं सुरू झालं.


निकिताने विचारलं: तुझी कोणी गर्लफ्रेंड वगैरे आहे का?


मी म्हणालो: आधी मला माझ्या जीवनात काहीतरी बनायचं आहे. मगच मी गर्लफ्रेंडबद्दल विचार करेन. सध्यातरी मी माझ्या करिअरवरच लक्ष देत आहे.


निकिता म्हणाली: असं तर मग तुझं वय निघून जाईल. मग गर्लफ्रेंड केव्हा बनवणार? लग्न झाल्यावर?


मी म्हणालो: जर माझ्या आयुष्यात चांगली मुलगी असेल तर मला ती नक्कीच मिळेल.


निकिता म्हणाली: हो पण मग तोपर्यंत तुझ्या शरीराची काळजी तर तुलाच घ्यावी लागेल.


ते ऐकून मी हसतच म्हणालो: माझ्या शरीराची गरज तर मी स्वतः पूर्ण करून घेत असतो.


माझ्या या उत्तरावर निकिता थोडीशी चपापली.


मी समोर म्हणालो: माझं सोड, तुझ्याबद्दल सांग. तुझा कोणी बॉयफ्रेंड आहे का?


निकिता म्हणाली: मीसुद्धा तुझ्यासारखीच आहे. बॉयफ्रेंड बनवणे मला जमत नाही.


मग मी पटकन म्हणालो: जर आपण एक दुसऱ्याची ह्या गोष्टीत मदत केली तर?


यावर निकिता पटकन तयार झाली.


मी म्हणालो: निकिता तू फार सुंदर आहेस. मी तर फक्त तुझ्यासाठीच तुझ्या घरी किरायाने राहत आहे. एवढ्या दिवसापासून मी माझ्या मनातली गोष्ट माझ्या मनातच ठेवून फिरत होतो. वाटलं केव्हा ना केव्हा मी तुला माझ्या मनातली गोष्ट नक्की सांगेन.


निकिता माझी ही गोष्ट ऐकून फार खूष झाली. ती म्हणाली, “करण, आता माझे पप्पा घरी यायची वेळ झाली आहे. तू आता जा. आपण उद्या बोलु.”


मी तिच्या गालावर चुंबन करून माझ्या खोलीत आलो. दुसऱ्या दिवशी सकाळी साडेपाच वाजताच निकिताने माझा दरवाजा ठोठावला. मी दरवाजा उघडला तशी ती पाहून हसली आणि मला गुड मॉर्निंग म्हणून गच्चीवर गेली. मला काही कळलच नाही कि ती का हसत होती? मग मी खाली पाहिलं तर माझ्या नाईट पॅन्ट मध्ये तंबू बनला होता.”


मग निकिता जेव्हा काही वेळाने गच्चीवरून खाली यायला लागली तेव्हा मी तिचा हात पकडून तिला माझ्या खोलीत खेचलं. लगेच दरवाजा बंद केला आणि तिला घट्ट आलिंगन दिलं. तिचे दोन्ही बुब्स पकडून मी दाबायला लागलो.


निकिता म्हणाली: आता मला सोड करण. आज मी तुला फोन करीन तेव्हा तू ये घरी.


तिच्या विनंतीखातर मी तिला सोडलं. त्यानंतर मी कॉलेजला गेल्यानंतर जॉब वरून सुट्टी काढली आणि माझ्या खोलीत लवकरच परत आलो. मोठ्या आतुरतेने मी तिच्या फोनची वाट पाहायला लागलो.


काही वेळाने तिचा फोन आला, “करण आता घरी मी एकटीच आहे. तू लवकर ये कारण पप्पा आज एका लग्नाला जात आहेत.”


मी लगेच तयार झालो. निकिताने घराच्या गेटला लॉक लावला आणि तिने मला घरी बोलावलं. तिच्या बेडरूममध्ये जाताच मी तिचा हात पकडला आणि तिला माझ्याकडे ओढलं. निकिता त्यादिवशी मुद्दाम साडी नेसून होती.


मी तिला माझ्या बाहुपाशात घेऊन तिच्या ओठांवर ओठ ठेवले. आम्ही दोघे पाच दहा मिनिटे चुंबन करत राहिलो. याच वेळी माझा हात निकिताच्या ब्लाऊजमधून उघड्या पडलेल्या पाठीवर फिरत होता. सोबतच तिच्या गळ्यावर हलकेच चावा घेत होतो. त्यामुळे ती आणखी गरम व्हायला लागली होती.


मी तिच्या साडीचा पदर पकडून तिच्या अंगावरून पूर्णपणे ती सोडून टाकली. निकिता लटकेच विरोध करत होती. पण मी कुठे मानणार होतो? मी जसा हात तिच्या ब्लाउज मध्ये घातला तशी तिने लज्जेने आपल्या हाताने चेहरा झाकून घेतला.


मी तिचा ब्लाउज आणि ब्रा काढून टाकला. निकिताचे मध्यम आकाराचे गोल गोल वक्ष दाबत मी चुसायला लागलो. निकिता फारच उत्तेजीत व्हायला लागली.


ते बघून मी निकिताच्या पेटिकोटचा नाडा सोडला. आता ती माझ्यासमोर फक्त चड्डीवरच राहिली. माझा एक हात मी तिच्या चड्डीत घातला आणि तिच्या पुच्चीवरून बोट फिरवायला लागलो. तिच्या तोंडून सुस्कारे निघायला लागले. निकिता संभोगासाठी फारच व्याकूळ झालेली दिसत होती. आजपर्यंत तिने कधी संभोगाचा अनुभव घेतला नव्हता. मी मात्र याच्या आधी कितीतरी मुलींना झवलो होतो. पण ही गोष्ट निकिताला माहिती नव्हती.


निकिताने स्वतःहून माझे कपडे काढून मला पुर्ण नागडा केला. मी तिच्या पॅंटीची इलास्टीक धरून खाली सरकवली. पाय उचलून तिने चड्डी पायाबाहेर काढून घेतली. आता आम्ही दोघेही पूर्ण नग्न झालो होतो. आम्ही एकमेकांना नग्न शरीराने घट्ट आलिंगन दिलं.


तिने माझा लवडा पकडला आणि हळूहळू हलवायला लागली. मी तिला लेटवून 69 पोझिशनमध्ये झालो. तिच्या पुच्चीमधून एक वेगळाच सुगंध दरवळत होता. कधीही न झवलेल्या पुच्चीचा तो सुगंध होता. मी त्या कोवळ्या पुच्चीचं पहिलं रसपान करायला लागलो. इकडे ती माझ्या लवड्याचा आस्वाद घेत होती.


निकिताची पुच्ची चांगली तापली होती. मी तिच्या अंगावर लेटलो आणि माझा लवडा तिच्या योनीद्वारावर टेकवला. हळूच मी एक धक्का दिला तशी निकिता एवढ्या जोरात ओरडली की जसा कोणी गरम लोखंडाची सळाख तिच्या पुच्चीत टाकली असावी.


मी काही वेळासाठी थांबलो जेणेकरून तिला आराम मिळावा. जेव्हा तिच्या वेदना थोड्या कमी झाल्या तशी ती म्हणाली, “हं.. आता कर सुरु.” तसा मी तिच्या जांघेवर धक्के मारायला लागलो. तिची पुच्ची फारच टाईट होती. माझ्या दोन तीन धक्के मारल्यानंतरच तिची पुच्ची फाटली आणि त्यातून रक्त वाहिलं. ती ओरडली पण मी तिचा आवाज माझ्या ओठांत दाबून धरला.


मग मी झवण्याची गती वाढवली तसा तिलाही आनंद यायला लागला. तिच्या टाईट पुच्चीमुळे मी जास्त वेळ झवू शकलो नाही आणि तिच्या योनीला पहिल्या विर्याचा स्वाद दिला.


त्या दिवसानंतर निकिता जेव्हा केव्हा घरी एकटीच असायची तेव्हा ती मला बोलवून घ्यायची आणि आम्ही मनसोक्त संभोगाचा आनंद लुटायचो.

PLEASE HELP US WITH ADS IF YOU WANT REAL MEET JUST TEXT OR CALL US +1-984-207-6559
NO COPYRIGTH CLICK CLAIM FROM US.SOME OF THEM FROM OTHERS SITES https://CLICKWAY.COM.np
Please Do Not Use Any ADS Blocker . THANK YOU

No comments

Powered by Blogger.