HELLO SEXY LUND HOLDER FOR MORE PLEASE VISIT TELENOR T and CALL ME FOR REAL PHONE SEX / SMS @+1-984-207-6559 THANK YOU. YOUR X

Saturday, July 13, 2019

ऑफिसच्या मुलीसोबत ओव्हर टाईम

ऑफिसच्या मुलाखतीसाठी खूप तरूण-तरूणी आले होते. जेव्हा माझा नंबर आला तसा मी केबिनमध्ये जायला उठलो. तिने मला ‘ऑल द बेस्ट’ म्हटलं. मी हसून तिला ‘थँक्स’ म्हटलं. जेव्हा मी आत गेलो तेव्हा पगाराच्या मुद्द्यावरुन मी त्यांना नकार दिला आणि उठून परत आलो. मी पाहिलं तर ती मुलगी तिथे नव्हती. मला वाटलं निघून गेली असावी.


मी ऑफिसच्या बाहेर येऊन एक सिगरेट मारली आणि बाईक काढली. पण ती पंचर निघाली. मी धक्का मारून तिला नेत होतो. पंचर वाला बस स्टँडच्या बाजूलाच होता.


काही वेळानंतर ती ऑफिसच्या मुलाखतीसाठी आलेली मुलगी चालत-चालत बस स्टैंडवर आलेली मला दिसली. ती माझ्याकडेच बघत होती पण माझ्याशी ती बोलू शकत नव्हती. म्हणून मीच बोलायला तिच्याजवळ गेलो.


“कसा गेला इंटरव्यू?”


ती म्हणाली: ठीकठाकच होता. फोन करणार असं बोलले ते.


“तर आता तुम्ही दुसऱ्या ऑफिसच्या ठिकाणी जाणार का इंटरव्यूसाठी?”


“नाही. यांनी म्हटलं आहे की हे फोन करणार.” तिने थोड्या नाराजीच्या स्वरातच म्हटलं.


तेव्हा मला समजलं की ही पुण्याची नाही तर बाहेर कुठल्यातरी गावची आहे आणि आपला पहिलाच जॉब शोधत आहे.


मी विचारलं: तुम्ही कुठून आलात?


ती म्हणाली: मी जळगावची आहे. ग्रॅज्युएशन झाल्यानंतर मी पुण्यात जॉबसाठी आली आहे. इथे माझे काका राहतात.


तिने जो एरिया सांगितला तो माझ्या घरापासून सहा-सात किलोमिटर वरच होता. मी तिला पुण्या बद्दल आणि इथल्या नोकरीच्या संधी बद्दल सर्व काही सांगितलं. ती मला ‘थँक्स’ म्हणून बस पकडून निघून गेली. मग मीही तिला विसरून गेलो होतो.


मग मला एका कंपनीत एच आर मॅनेजर म्हणून नोकरी मिळाली. साधारण चार आठवड्यानंतर तीच मुलगी आमच्या ऑफिसमध्ये इंटरव्ह्यूसाठी आली. जेव्हा तिचा नंबर आला तेव्हा तिने मला पाहिलं आणि ती थोडीशी चकित झाली.


“तुम्ही इथे?”


मी म्हणालो: हो. आतापर्यंत तुम्हाला नोकरी मिळाली नाही का?


मग मी तिचा इंटरव्ह्यू घेतला. मी तिच्याबद्दल खूप काही माहीत करून घेतलं. ती फार ॲक्टिव मुलगी होती म्हणून मी तिला ऑफिसच्या नोकरीसाठी सिलेक्ट केलं.


ती ऑफिस मध्ये यायला लागली आणि मी तिच्याकडे आकर्षित व्हायला लागलो. आम्ही दोघे नेहमीच सोबत राहायला लागलो, फिरायला लागलो. ऑफिसमध्ये आम्हा दोघांबद्दल गोष्टी व्हायला लागल्या. पण मी सिनियर मॅनेजर असल्याने मला कोणी काही म्हणू शकत नव्हता.


जेव्हा मी तिला स्पर्श करायचो तेव्हा तिचा चेहरा गुलाबाचं फूल बनायचं! मला ह्या सर्व गोष्टी समजायला लागल्या तेव्हा मी निर्णय घेतला की आता तिच्यासोबत मला समोर जायला पाहिजे. म्हणून एक दिवस मी तिला डिनरसाठी आमंत्रित केलं.


आम्ही एका चांगल्या हॉटेलमध्ये जेवण करत होतो.


मी विचारलं: निहारिका तुझा कोणी बॉयफ्रेंड नाही का?


ती एकदम दचकली आणि मग तिने तिची पूर्ण कहाणी मला सांगितली. तिच्या बॉयफ्रेंडने तिला धोका दिला होता. मी विचार केला चला आता माझं काम सोपं झालं. मी तिचा हात माझ्या हातात घेऊन तिचं सांत्वन केलं.


“असं होतं असतं कधी कधी. आपल्याला फार धोका मिळतो. पण आपल्याला मागचं विसरून समोर जायचं असतं. त्यातच भलं असते.” असं म्हणत मी तिचा हात थोडासा दाबला.


रात्री मी तिला मेसेज केला की तुझ्यामुळे मला झोप येत नाही आहे. दुसऱ्या दिवशी आम्ही ऑफिसमध्ये भेटलो तेव्हा तिने मला रात्रीच्या मेसेज बद्दल विचारलं. मी सांगितलं की मला तुझी काल रात्री फार आठवण येत होती.


ती काहीच न बोलता निघून गेली. रात्री दोन वाजता तिचा मिस कॉल आला.


मी तिला फोन केला विचारलं: काय झालं?


ती म्हणाली: मला काहीतरी होत आहे!


“काय होत आहे?”


“माहित नाही पण तुमची आठवण येत आहे. तुमच्या जवळ येण्याची इच्छा होत आहे. आणि..”


“आणि काय?”


“आणि काहीच नाही.”


मी फारच प्रेमाने विचारलं: आणि काय?


नंतर ती जे काही बोलली ते ऐकून माझे होशच उडाले.


ती म्हणाली: काय तुम्ही माझ्या सोबत मस्ती करू शकता?


“म्हणजे?” मी असमज होऊन विचारलं.


“मला मस्ती करायची आहे.” ती मला म्हणाली.


मी तिला हो म्हटलं आणि समोरची गोष्ट सांगितली.


दुसऱ्या दिवशी मी तिला सुट्टी दिली आणि माझ्या फ्लॅटवर बोलावलं. मी ऑफिस मध्ये गेलो. मला माहित होतं की आम्ही दोघांनी सोबत सुट्टी घेतली तर ऑफिस मधले सर्व लोक विचार करतील.


दुपारी मी घरी अगदी उडत उडतच पोहोचलो. आतमध्ये जाताच मी तिला माझ्या बाहुपाशात घेतले आणि तिच्या पुर्ण शरीरावर चुम्माचाटी करायला लागलो. तीही सेक्ससाठी तडफडत होती.


ती काही बोलणारच होती तेवढ्यात मी तिला थांबवले आणि म्हटलं, “आता तू काहीच बोलू नकोस.” मी तिला एखाद्या भुकेल्या सिंहाप्रमाणे चाटत होतो. तिच्या तोंडून आता मादक सुस्कारे निघत होते. मी तिचे पूर्ण कपडे काढले आणि स्वतःही नागडा झालो.


मी तिला नग्न पाहून पागल होत चाललो होतो. माझा सिंह आपल्या विशाल आकारात आला होता. तिचे कोमल वक्ष पाहून मी माझा चेहरा त्या दोन मावांच्या मध्ये घुसवला. मी तिचे निप्पल तोंडात घेऊन चुसायला लागलो, सोबतच हातांनी मी त्यांना दाबायला लागलो.


तिचे हात माझ्या शरीरावर असे फिरत होते जसं काही तिला फार दिवसानंतर जेवायला मिळालं असावं. आम्ही दोघही फार दिवसांपासूनचे भुकेले होतो. आम्ही एक दुसऱ्यांवर तुटून पडलो. मी तिला बेडवर लेटवलं आणि तिच्या चिकण्या पुच्चीला बोटांनी कुरवळायला लागलो. ती फारच गरम झाली होती. तिच्या तोंडून आता फक्त सुस्कारे निघत होते.


मी आणखी काही विचार न करता माझ्या माझ्या जिभेने तिच्या पुच्चीवर आक्रमण केलं. खुशीच्या वेदनेने निहारिका तळपत ओरडायला लागली. चाटून चाटून मी तिचं खारं पाणी काढून टाकलं.


जेव्हा मी तिला 69 पोजिशनमध्ये यायला सांगितलं आणि माझा लवडा तिच्या हातात दिला तशी ती एकदम शहारली. माझा लंड आपल्या तोंडात घेऊन ती मजेने चुसायला लागली. असं वाटत होतं की साली माझा लंड पूर्णच्या पूर्णच खाऊन टाकेल.


साधारण वीस मिनिटाच्या ब्लोजोब नंतर माझी सहनशीलता संपली. तसा मी तिला बेडवर लेटवलं आणि तिच्या ओठांवर माझे ओठ ठेवले. तिला माहिती होतं की काय करायचा आहे.


तिने एका हाताने माझ्या लवड्याला पकडून आपल्या पुच्चीच्या तोंडावर ठेवला आणि डोळ्यांनी मला इशारा दिला. मी तिला कसून पकडलं आणि जोराचा धक्का दिला. अर्धा लवडा तिच्या पुच्चीत गेला आणि तिच्या डोळ्यातून पाणी आलं. मी आधीच तिचं तोंड बंद करून ठेवलं होतं त्यामुळे ती ओरडू शकली नाही.


थोडा वेळ थांबल्यानंतर मी तिला विचारलं, “वेदना झाल्या का गं तुला?” ती म्हणाली, “मी खूप दिवसांपासून झवत आहे. किती महिन्यानंतर माझ्या पुच्चित लंड घुसला आहे. थांबू नकोस. माझ्या पुच्चीचा भोसळा बनव.”


मी तरी कुठे थांबणार होतो? मी माझं काम सुरूच ठेवलं आणि जोराने माझा लंड तिच्या पुच्चीत आत बाहेर करायला लागलो. तिने डोळे बंद केले. तिच्या तोंडातून फक्त सुस्कारे आणि सुस्कारेच निघत होते.


तिच्या बडबडन्याने मी आणखी जोशमध्ये आलो. अर्धा तास आमची झवाझवी चालली आणि एका मोठ्या किंकाळी सोबत ती रिकामी झाली.


मीही माझ्या अंतिम ठिकाणी पोहोचलो होतो.


मी तिला विचारलं: माझं निघणार आहे. कुठं सोडू?


ती: आतच सोड. मला पूर्णपणे झवण्याचा आनंद घ्यायचा आहे.


मी माझी गती वाढवली आणि आठ दहा जोराच्या ठोक्यानंतर मी माझा शेवटचा सुपर शॉट लावला आणि तिच्या डोळ्यांतून परत अश्रू निघाले.


आता तिच्या चेहऱ्यावर खुशी झळकत होती. पुढचे काही मिनिटे आम्ही तसेच पडून राहिलो.


ती म्हणाली: फार दिवसानंतर झवली आहे मी. तुला मजा तर आली ना?


मी तिला एक प्रेमळ किस करत म्हणालो, “फारच मजा आली. आता हा खेळ आपण रोजच खेळू. तुझी जेव्हा इच्छा होईल तेव्हा खेळत जाऊ.”


मग आम्ही पिक्चर बघायला गेलो. आम्ही खूप दिवसांपर्यंत अशी ऑफिसच्या वेळात वेळ काढून मस्ती केली. पण एकमेकांवर कोणत्याही प्रकारचे बंधन न घालण्याचं आम्ही वचन दिलं होतं. आम्ही फक्त मजा करण्यासाठी एकमेकांना साथ देत होतो.


कशी वाटली माझी कहाणी कळवा: [email protected]

No comments:

Post a Comment