• Breaking News

  Wednesday

  मित्राच्या बायकोला दिलं बाळाचं गिफ्ट

  ....
  ....

  सर्वात आधी मी त्या पुच्चीची आपणास ओळख करून देतो जिच्याबद्दल मी ही कहाणी सांगत आहे. तिचं नाव आहे चंद्रिका. ती माझ्या मित्राची, प्रशांतची बायको आहे. ती माझी भाभी लागते. तिचं घर माझ्या शेजारीच आहे. तिची उंची पाच फूट पाच इंच आहे आणि फिगर 32 28 34 ची आहे. तिचं वय 32 वर्षे असावं. तिच्या नवऱ्याशी माझी चांगली मैत्री होती. त्यांच्या लग्नाला आतापर्यंत सात वर्षे झाले होते पण तिला बाळाचं सुख लाभलं नव्हतं. तिने खूप मेडिकल टेस्ट केल्या पण त्याचा काही फायदा झाला नाही आणि ह्यामुळेच माझा मित्र उदास राहायचा.


  एके दिवशीची गोष्ट आहे जेव्हा मी आणि चंद्रिका भाभी तिच्या पतीबद्दल बोलत होतो. गोष्टी गोष्टीत मी विचारलं की आजकाल तिचे पती उदास का दिसत आहेत तर तिने तिच्या पतींनाच विचारायला मला सांगितलं. त्यामुळे एकदा मी त्याला त्याबद्दल विचारलंच. त्याने फार उदास होऊन मला त्याचा प्रॉब्लेम सांगितला. टेक्नॉलॉजीचा युग आहे तर मी त्याला आय व्ही एफ तंत्रज्ञानाबद्दल सांगितलं. पण एक प्रॉब्लेम होता की ती ट्रीटमेंट फार महाग असते आणि त्याचा खर्च त्याच्याकडून उचलणे शक्य नव्हतं. मग मी कसंतरी करून त्याला डॉक्टरशी बोलायला पाठवलं. तो बोलून तर आला पण त्याने मला काहीच सांगितलं नाही आणि तो चुपचाप निघून गेला.


  मग एके दिवशी चंद्रिका भाभी माझ्या ऑफिसकडून जाताना मला दिसली. मला तिच्या पतीने मी सांगितलेल्या आणि भेटलेल्या डॉक्टरबद्दल त्यांनी काय म्हटलं ते जाणून घ्यायचं होतं. तसं पाहिलं तर तिच्या सोबत माझं बोलणं नाहीच्याच बरोबर होतं. पण त्या दिवशी मी थोडी हिम्मत केली. मी विचार करत होतो ज्या महिलेसोबत माझं ठीक बोलणही नसतं तिच्याशी मी एवढ्या गंभीर विषयावर कसं काय बोलू? पण मी आपल्या मनाला समजावले की त्यांना मदत करण्यासाठीच तर मी बोलत आहे. माझ्या थोडी हिम्मत आली आणि मी तिला बोलण्यासाठी थांबवलं.


  मी म्हणालो: नमस्ते चंद्रिका भाभी. आज तिकडे कुठे आलात?


  भाभी: अरे.. तुम्ही कसे आहात?


  मी म्हणालो: मी बरा आहे.


  भाभी म्हणाली: मी इकडे शॉपिंग करायला आली होती.


  मी म्हणालो: जर तुम्हाला वाईट वाटणार नसेल तर एक गोष्ट विचारु?


  भाभी म्हणाली: हो. विचारा ना.


  मी म्हणालो: त्यादिवशी डॉक्टरने प्रशांतला काय सांगितलं?


  ती थोडा विचार करून म्हणाली: डॉक्टर म्हणाले होऊन जाईल ट्रीटमेंट. पण त्याचा खर्च आम्ही आता देऊ शकत नाही.


  मी म्हणालो: असं आहे का? आणि मग थोड्या वेळाने जुजबी बोलून ती माझा निरोप घेऊन तिथून चालली गेली.


  चंद्रिका भाभी तर चालली गेली पण माझ्या मनात तिच्यासाठी एक भावनिक जागा तयार झाली. मला तिला खुश बघायचं होतं. नशिबाला सुद्धा हेच मंजूर असावं म्हणून तीन दिवसानंतर ती परत मला त्याच जागी भेटली.


  मी म्हणालो: भाभी आज परत शॉपिंग?


  चंद्रिका भाभी म्हणाली: नाही हो. मी इकडे माझ्या मैत्रिणीकडे आले होते.


  मी विचारलं: तुमची कोणती मैत्रीण आहे माझ्या ऑफिस जवळ मला पण सांगा ना मी पण त्यांना भेटेन.


  ती थोडी हसत म्हणाली: आता नाही. आता तर मी घाईत आहे पण कोणत्यातरी दिवशी मी तुला भेटवून देईन.


  अस म्हणून ती चालली गेली. मला ती थोडीशी घाबरलेली दिसत होती. त्यानंतर काही दिवसांनी ती मला परत त्याच ठिकाणी भेटली. आता आम्हा दोघात छान बोलणं होत होतं.


  मी विचारलं: मैत्रिणीकडे आले होते का तुम्ही?


  भाभी: हो, आत्ताच आले मी तिला भेटून.


  मी म्हणालो: चला आपण चहा प्यायला जाऊ का?


  ती म्हणाली: हो चला ना.


  मग आम्ही दोघेही चहा प्यायला गेलो. आज माझ्या मनात वेगळीच भावना येत होती. मला तिच्यासोबत आणखी मोकळेपणाने बोलावं वाटत होतं. पण भाभी काहीतरी माझ्यापासून लपवत असलेली जाणवत होती.


  मी विचारलं: भाभी त्यादिवशी तुम्ही थोडा घाबरलेला दिसत होतात?


  भाभी म्हणाली: नाही तर. मी असंच काहीतरी विचार करत होते.


  मी म्हणालो: काही समस्या आहे का? सांगा मला.


  भाभी म्हणाली: काय सांगू तुम्हाला? त्या दिवशी मी माझ्या मैत्रिणीच्या घरून येत होते तेव्हा तिने मला अशी गोष्ट बोलली की मी विचारात पडले.


  मी म्हणालो: जर तुम्ही मला तुमच्या विश्वासाला लायक समजत असाल तर मला सांगू शकता.


  ती म्हणाली: माझी मैत्रीण मला सांगत होती की बाळ जन्माला घालायचं आणखी एक स्वस्त उपाय पण आहे.


  मी म्हणालो: अरे वा! ही तर फार छान गोष्ट आहे. कोणती आयडिया सांगितली तिने?


  भाभी म्हणाली: जर मी कोणत्या दुसऱ्या पुरुषासोबत संबंध बनवले तर मला बाळ होऊ शकते.


  ही गोष्ट ऐकल्याबरोबर माझा लंड तिथेच टाईट झाला. मी थोडा दचकलो आणि त्या माझ्या उठलेल्या लवड्याला लपवायचा विचार केला. पण तिने माझ्या लंडाला कदाचित पाहिलं असावं.


  मी म्हणालो: पण तुम्ही दुसऱ्या कोणी पुरुषासोबत संबंध करायला तयार आहात का?


  ती म्हणाली: तीच तर समस्या आहे. मी कोणावर विश्वास ठेवू शकते?


  माझ्या तोंडून निघालं: माझ्यावर ठेवा ना!


  भाभी म्हणाली: तुम्ही पागल आहात का? माझे पती तुमचे एवढे चांगले मित्र आहेत आणि तुम्ही माझ्याबद्दल असा विचार करता?


  माझं बोलणं तिथेच थांबलं. पण आता माझी लाज खुलली होती. पण तिच्या डोळ्यात माझ्या गोष्टीचा राग बघून माझी गांड फाटली होती. जोशात मी काय बोलून गेलो होतो! त्यानंतर भाभी जेव्हा केव्हा समोर यायची तेव्हा मी माझे तोंड लपवून निघून जायचो. मी त्यांच्या नजरेला नजर मिळू शकत नव्हतो. त्यानंतर काही दिवस असेच गेले.


  एक दिवस मी झोपून उठलो तेव्हा पाहिलं की चंद्रिका भाभी माझ्या घरी आली होती. मी झोपेतून उठलेलं पाहताच माझ्या आईने मला तिच्या घरी जायला सांगितलं. त्यांना काहीतरी सामान आणायचं होतं. मी जेव्हा तयार होऊन आलो तोपर्यंत भाभी घरी गेली होती. मग मी भाभीच्या घरी गेलो आणि डोरबेल वाजवली. तसा तिने दरवाजा उघडला.


  मी म्हणालो: भाभी, तुम्ही मला बोलावलं होतं? कोणतं काम आहे?


  भाभी म्हणाली: तुला माहिती नाही का की मला तुझ्याकडून कोणता काम असू शकते? भाभी ने दरवाजा बंद करत म्हटलं.


  मी म्हणालो: भाभी मला तुमचं बोलणं कळलं नाही.


  भाभी म्हणाली: अच्छा! आता एवढही नादान बनू नकोस. त्या दिवशी मी तुझ्या पॅन्टमध्ये पाहिलं होतं!


  मी लाजून म्हणालो: काय पाहिलं होतं?


  भाभी हसून म्हणाली: तुला माहिती नाही का?


  मी म्हणालो: नाही भाभी. मी तर यासाठी आलो होतो की आईने सांगितले की बाजारातून आपल्यासाठी काहीतरी सामान आणायचा आहे. सांगा ना कोणता सामान आणायचा आहे?


  भाभी म्हणाली: बाळ आणायचा आहे आपल्याला. असे म्हणून तिने मला डोळा मारला.


  मी तिचा इशारा समजलो आणि तिला तिथेच पकडून किस करायला लागलो. ती मला मागे करत म्हणाली, “आधी वचन दे कि ही गोष्ट तू  कोणाला सांगणार नाहीस. मी तिचा हात हातात घेत म्हणालो, “भाभी वचन देतो मी ही गोष्ट कुणाला सांगणार नाही.”


  एवढं ऐकून भाभीने माझ्या लंडावर वरूनच स्पर्श केला. मी तिला माझ्या कुशीत उचललं आणि बेडरूममध्ये घेऊन गेलो. आतमध्ये येताच मी तिला पूर्ण नंगी केली. ती सुद्धा मला पूर्ण साथ द्यायला लागली. काही वेळातच तिने माझे पूर्ण कपडे उतरवले आणि मीही नंगा झालो. मी भाभीचे बुब्स तोंडात घेऊन चाखायला लागलो. लगेच भाभीने मला खाली ढकलले तसं मी तिच्या कमरेवर आलो आणि तिच्या पुच्चीवर किस केलं. तिच्या त्या छोट्या योनीवर किस करताच तिने माझे डोके तिच्या पुच्चीवर दाबलं.


  पण मी लवकरच माझा डोकं बाहेर काढलं. मला पुच्ची चाटायला तेवढं आवडत नाही. त्यानंतर तिने माझा लंड तोंडात घेतला आणि चुसायला लागली. त्यानंतर ती माझ्या लंडाशी खेळताना म्हणाली, “मला आई बनव प्लीज!” मी वेळ घालवला नाही आणि तिला झवायला सुरुवात केली. ती ओरडली, “आरामात कर.. माझ्या पती पेक्षा खूप मोठा आहे लंड तुझा. मला त्रास होत आहे. आईई गगग…”


  काही वेळाच्या चुदाई नंतर आम्ही दोघेही सोबतच झडलो. मी तिची पुच्ची माझ्या वीर्याने भरली होती. त्याच्यानंतर मी माझे कपडे घालून घरी वापस आलो. दोन दिवसांनंतर परत तिचा फोन आला. ती म्हणाली की तिचे पती चार दिवसासाठी बाहेर जात आहेत. या वेळेस आपण काहीतरी नवीन करू.


  मी विचार करायला लागलो की भाभी माझ्यासोबत काय करणार आहे. त्यानंतर माझ्या डोक्यात एक आयडीया आली. मी तिला म्हटलं, “तुमच्या पतीच्या जाण्यानंतर माझ्या फोनवर कॉल करा.” तिचे पती बाहेरगावी गेल्यानंतर तिने मला फोन केला. मी म्हणालो, “खाली माझ्या गाडीत येऊन बसा.” काही वेळानंतर ती खाली आली आणि आम्ही आमच्या फार्महोऊस मध्ये गेलो. तिथे आमचं एक शेत होतं.


  आम्ही गाडीतून बाहेर निघायच्या आधीच तिने माझ्या पॅन्टच काढला आणि गाडीच्या आतमध्ये माझा लवडा चूसायला लागली. त्यानंतर मी तिला म्हणालो, “कसं वाटलं सरप्राईज?” भावी म्हणाली, “हे कुणाचं शेत आहे? मी म्हणालो, “हे माझं शेत आहे भाभी आणि जवळच एक तबेला आहे. तिथे आम्ही गाई, म्हशी ठेवतो.”


  त्याच्यानंतर आम्ही त्या गोठ्यात गेलो. तिथे जाता जात मी तीचे बुब्स दाबायला सुरुवात केली. तिच्या तोंडून सुस्कारे निघायला लागले. तिथेच मी तिला नग्न केलं. ती म्हणाली, “आता लवकर झव मला.” तिथेच मी तिला घोडी बनवलं आणि तिची पुच्ची चोदायला लागलो. काही वेळ चोदल्यानंतर तिच्या गरम पुच्चीतून मी पाणी काढलं आणि माझ माल ही सोडलं.


  मग थोड्यावेळाने मी तिच्या गांडीवर चांगल्याप्रकारे थुंकी लावली आणि तिच्या गांडीच्या छिद्रावर लंड सेट केला. जसं मी लवडा आत मध्ये घालायला लागलो तिच्या तोंडातून किंकाळी निघाली. मी तिला पकडले आणि म्हणालो, “थांबा भाभी झालंच आहे.” मी थोडं थांबून त्यांच्या गांडीत लंड पुढेमागे करायला लागलो. आम्हा दोघांचे कामुक आवाज ऐकून म्हशी सुद्धा आमच्याकडे बघत होत्या. थोड्याच वेळात मी तिच्या गांडीत माझं विर्य सोडलं.


  भाभीला बाळ जन्माला घालायसाठी माझी गरज होतीच. त्यामुळे ती मला पुच्ची तर देणार होतीच पण यातून मी माझा डबल फायदा करण्यासाठी तिची गांडपण मारत होतो. कारण मला माहिती होतं की ती मला यासाठी नकार देऊ शकणार नाही. त्यानंतरचे दोन तीन दिवस आम्ही सतत झवत होतो. तिच्या गांडीची चुदाई करून मला फार मजा आली. दोन महिन्या नंतर तिने मला सांगितलं की ती प्रेग्नंट झाली आहे. तिच्या डोळ्यातली खुशी बघून मला फार समाधान वाटलं. अशाप्रकारे मी माझ्या मित्राच्या बायकोला बाळाचे गिफ्ट दिलं.

  ADSENSE link
  ....
  Encoded AdSense or Widget Code

  No comments:

  Post a Comment

  SORRY YOU ARE TRYING TO FUCK MY PuSSY WRONG WAY!!
  WITHOUT INCOME I CAN NOT AFFORT FUCKING COST I NEED SOME MONEY TO MAINTAIN MY BODY SO HELP ME PLZ DISABLE ADS BLOCKER SORRY GUYS
  Reload Page
  I NEED TO ADS INCOME FOR MANAGE MY SITE SO I PUT SOME POPUP ADS PLEASE DON'T MIND AND HELP ME. I WILL POST DAILY BEST SEX STORIES INCLUDING MINE.IF YOU NEED MORE JUST CALL ME OR TEXT @ +1-984-207-6559 . I LIKE TO FUCK DAILY I AM LOOKING SEXY GUY WHO CAN FUCK ME HARD LIVE :) HAPPY LUND DAY
  .