• Breaking News

  Friday

  रीमाताईच्या पुच्चीत छोट्या मोनूचं लंड भाग १

  ....
  ....

  फोनची घंटी वाजवत होती. “बघ तर रीमा कोणाचा फोन आहे तर?” मला माझ्या सासूचा आवाज आला. मी फोन उचलला तेव्हा पलीकडे कामिनी मावशी होती.
  मी: नमस्ते मावशी.
  कामिनी मावशी: कशी आहेस रीमा?
  मी: ठीक आहे मी मावशी. कसं काय मावशी खूप दिवसांनी फोन केलात?
  मावशी: हो ग. ते मी काही कामात अडकले होते. बरं ऐक, मोनू एका एक्झाम करिता मुंबईला येत आहे तर तो तुझ्याकडेच थांबेल. तो पहिल्यांदाच मुंबईला येत आहे त्यामुळे त्याची जरा काळजी घेशील बरं. आजच संध्याकाळी निघत आहे तो उद्या संध्याकाळपर्यंत पोहोचेल तुझ्याकडे.
  मी: ही काय सांगायची गोष्ट आहे मावशी? तुम्ही काही काळजी करू नका मी बरोबर काळजी घेईन त्याची.


  कामिनी मावशी माझ्या आईची बालमैत्रीण आहे आणि योगायोगानेच त्या दोघींचाही सासर अगदी जवळ जवळच आहे. कामिनी मावशी माझ्यावर खूप जीव लावते. ती मला अगदी तिच्या मुलीप्रमाणेच मानते. मोनू त्यांचा मुलगा माझ्याहून आठ वर्षांनी लहान आहे. मी गणितात आधीपासूनच हुशार होती. त्यामुळे मोनू माझ्याकडे नेहमीच प्रोब्लेम घेऊन यायचा कारण त्याचे गणित कच्च होतं ना. तो जेव्हा दहावीला होता तेव्हा तर तो अभ्यासाला येऊन रात्री माझ्याकडेच थांबायचा. आता माझं लग्न होऊन मी मुंबईला आले आहे. मला सासर खूप छान मिळाला आहे. मला ते त्यांच्या सूनेप्रमाणे नाही तर त्यांच्या मुलीप्रमाणेच वागतात. माझे पती हे चांगले बिझनेसमॅन आहेत. घरी पैशाची काही कमतरता नाही. आमचा मुंबईत दोन बेडरूमचा फ्लॅट आहे.


  संध्याकाळी मोनू उबेरने आमच्या घरी आला. तो आधीसारखाच अंगाने बारीक होता पण त्याच्या चेहऱ्यावर दाढीमिशी मात्र आली होती. आम्हाला भेटून तो फार खूष झाला. आम्हालाही त्याला इतक्या वर्षांत बघून फार आनंद झाला. मग आम्ही काहीवेळ गप्पा केल्या आणि मग जेवण करून तो अभ्यासाला बसला कारण त्याचा दुसऱ्याच दिवशी पेपर होता ना. त्यामुळे मग आम्ही त्याला एकांत दिला. मी त्याला म्हटलं, “अभ्यास झाल्यानंतर माझ्या रूममध्ये ये झोपायला.”


  माझे पती हे बिझनेसच्या मीटिंग करिता दुसरा शहरी गेले होते त्यामुळे माझ्या रूममध्ये मी एकटीच होते आणि दुसऱ्या बेडरुममध्ये माझे सासू-सासरे झोपले होते. तर मी माझ्या दोन वर्षाच्या मुलाला घेऊन झोपले. पण जेव्हा मला सकाळी जाग आली तेव्हा मी पाहिलं की मोनू हा सोफ्यावरच झोपला होता. मला त्याला उठवणे योग्य वाटलं नाही. काय माहित रात्री हा केव्हा झोपला असेल?


  मग काही वेळात तो उठला तशी मी त्याला म्हणाले, “अरे तू सोफ्यावर का झोपलास? माझा बेड तर इतका मोठा आहे ना? आणि लहानपणी तर तू माझ्या सोबतच झोपायचा ना?”
  मोनू: ताई तेव्हा मी छोटा होतो.
  मी म्हणाले: आणि आता काय जवान झाला ना तू?


  यावर तो लाजला. मी म्हटलं, “बरं ठिक आहे. तु आता आंघोळ करून नास्ता कर मग मी तुला तुझ्या परीक्षा केंद्रावर सोडायला येते. मग मी त्याला अकराच्या सुमारास माझ्या कारने त्याच्या एक्झाम सेंटर वर सोडून दिलं आणि मग त्याला घरी यायचा रस्ता नीट समजावून सांगितला. परीक्षा झाल्यावर जेव्हा तो घरी आला तेव्हा फार खूश दिसत होता. त्याला पास व्हायची गॅरंटी होती.


  तो म्हणाला: रीमाताई आता उद्या सकाळी मी वापस जाईन.
  मी म्हणाले: बिलकुल नाही. तू इतक्या वर्षांनी आमच्याकडे आलास; चार-पाच दिवस राहून मग वाटल्यास जा.
  माझी सासू सुद्धा माझी बाजू घेत म्हणाली: अरे बेटा थांब ना रीमाताई ला तुझी किती आठवण येत असते.
  मी कामिनी मावशीला फोन लावला आणि म्हणाले: मावशी मोनू चार-पाच दिवसानंतर येईल घरी.


  यावर तिने होकार दिला. नंतर संध्याकाळी आम्ही फिरायला गेलो आणि हॉटेलमध्ये जेवण करून रात्री अकराच्या सुमारास परत आलो. मोनू माझ्या लहान मुलाशी चांगलाच मिसळला होता. नंतर आम्ही झोपायची तयारी करायला लागलो तेव्हा मोनू परत सोफ्यावर झोपायला गेला. तसे मी त्याला रागावले आणि म्हणाले: अरे माझा बेड एवढा मोठा आहे ना? चल तू माझ्या बेडवर झोप.


  मी फ्रेश होऊन बेडवर आले. मोनू सुद्धा फ्रेश होऊन टी-शर्ट, बर्मुडा लावून बेडवर लेटला होता. आम्हा दोघांच्यामध्ये माझा लहानगा मुलगा होता. खूप वेळपर्यंत आम्ही गप्पागोष्टी केल्यानंतर त्याला झोप यायला लागली. तसा त्याने मला गुड नाईट म्हणाला आणि झोपी गेला. चंद्राचा प्रकाश खिडकीतून येत होता. मला अजिबात झोप लागत नव्हती. मला ‘त्यांची’ आठवण येत होती. त्यांना भेटून पंधरा दिवस झाले होते. मी पाहिलं की मोनू एक करवट घेऊन गाढ झोपला होता. मला माझ्या पतीचे बोल आठवत होते की “स्त्रियांचे वक्ष भले एकदाचे छोटे असले तरी चालेल पण तिचे चुतडे मात्र मोठे मोठेच हवेत. म्हणून मी तुला पहिल्याच नजरेत पसंत केले होते.”


  मी 32 वर्षांची एक विवाहिता असून माझी फिगर 32 28 38 ची आहे. म्हणून माझे पती माझ्यासोबत नेहमीच उत्कटनेने सेक्स करत असतात. माझ्या बेडरूममध्येच मोठा ड्रेसिंग टेबल आहे. त्याच्या आरशात बघत आम्ही सेक्सचा खूप आनंद लुटत असतो. झवण्यास मी फारच लकी आहे. माझ्या पतीची आठवण घेऊन माझी पॅन्ट ओली व्हायला लागली होती. मोनू एकदम गाढ झोपेत होता.


  मी माझ्या लहानग्याला बाजूला ठेवले आणि मोनूच्या शेजारी येऊन लेटले. त्याच्या केसांवरून मी हळूहळू हात फिरवायला लागले. तसेच मी त्याच्या गालांवर हळूच कीस केले. मी अगदी त्याच्या पाठीला चिपकून होते. मी माझा एक हात त्याच्या टी-शर्ट मध्ये घालून त्याच्या छातीवर फिरवत होते. त्याच्या छातीवर थोडे थोडे केस आले होते. तसेच मी माझ्या दातांनी त्याच्या कानांना चावत होते. मोनू अगदी काहीच प्रतिक्रिया करत नसलेला बघून मी थांबली.


  तसा तो म्हणाला: रीमाताई थांबू नको. तसेच करत रहा. खूप छान वाटत आहे.
  मी म्हणाले: लबाड! म्हणजे तू झोपला नव्हतास तर!
  तो म्हणाला: ताई मी झोपलोच होतो पण तुझ्या स्पर्शाने मी उठलो. आणि मला तो स्पर्श हवाहवासा वाटला.


  मग मी त्याला सरळ केलं आणि त्याच्या छातीवरुन हात फिरवायला लागले. त्या प्रकाशात मला त्याच्या बरमूडा मध्ये तंबू बनलेला दिसला. मला वाटलं तो बरोबर बोलत होता. तो आता जवान झाला आहे. मी त्याच्या छातीवर हात फिरवता फिरवता त्याच्या बर्म्युडावर नेला आणि त्याच्या त्या तंबूवर दाबला. तसा मला करंट लागला. मी मोनूच्या कानात म्हणाले, “मोनू, तू खरं बोलत होतास. तू आता जवान झाला आहेस. तुझं लंड किती मोठा आणि लांब आहे!”


  मी हळूहळू माझा हात त्याच्या बरमुडा घातला होता. मी तर त्याला छोटू समजत होते. मी अंदाज बांधला की याचा लंड एखाद्या गाजराच्या साईजचा असावा. माझ्या ह्यांच्या पेक्षातर इंचभर अधिकच असावा मोनू चा लंड! तो इतका मोठा होता की मोठ्या मुश्किलीने माझ्या मुठीत येत होता. माझ्या हातांची बोटे आणि अंगठे एकमेकांना मिळतच नव्हते. माझ्या ह्यांच्या लंडापेक्षा याचा दुप्पट आकाराचा असावा. मी म्हणूनच त्याच्या कानात हळूच आवाज बोलले होते, “मोनू तुझा लवडा तर खूपच मोठा आहे!”


  माझ्या तोंडून ते घाण शब्द ऐकून तो लाजला. मी त्याच्या या भोळेपणा वर आणि त्याच्या आकडत्या लंडावर भाळून आणखी गरम झाले. मी हळूच त्याच्या कानात म्हटले, “मोनू तू आज पर्यंत कोण्या मुलीला झवलास का?” तो म्हणाला, “नाही ताई. मी माझ्या अभ्यासात एवढा बिझी असतो की ह्या गोष्टीकडे माझं लक्षच जात नाही.” मी म्हणाले, “मग मुठ मारत असणार ना तू?” यावरून लाजून तो म्हणाला, “हो.” मी म्हणाले, “अरे काय ह्या वयाचे सर्वच मुलं मूठ मारतात. काही तर असली चुदाई पण करतात.”


  मी माझं तोंड अगदीच त्याच्या कानाजवळ नेले आणि म्हणाले, ” मला चोदशील काय?” यावर त्याचा चेहरा लाजेने लाल लाल झाला. पण तो काहीच बोलला नाही. मी परत त्याला म्हणाले, “सांग ना चोदशील का मला?” मोनू खूप हळू आवाजात म्हणाला, “पण मला तर काहीच येत नाही.” मी म्हणाले, “मी तुला सर्व शिकवेन. सांग ना तू झवणार ना मला?” यावर त्याने त्याची लज्जा दूर सारून घेऊन हो म्हणाला. तसं मी त्याची टी-शर्ट आणि बर्म्युडा काढले. मला तर फार उत्सुकता लागून राहिली होती की एवढ्या बारीक-सारीक मुलाचा लंड मोठा कसा?


  मी हळूहळू त्याचा बरमूडा चड्डी सकट खाली सरकवला. तसा त्याचा लंड अगदी स्प्रिंगप्रमाणे वरती उठला. ते बघून माझे डोळे विस्फारले! हाय राम! किती मोठा लंड होता! मी तर कल्पनाही केली नव्हती. त्याच्या लंडाच्या टोकावर चमडीचा आवरन होतं. मी माझे ओठ गोल करून त्याच्या लंडाचा टोकावर कीस केलं. तसा तो सुस्कारला. मग मी त्याचा लंड नीट हातात धरला आणि त्याची चमडी खाली सरकवली. तसा त्याच्या लंडाचा सुगंध माझ्या नाकात गेला. मी मदमस्त झाले. किती दिवसांनी मला असला सुगंध अनुभवायला मिळत होता. त्याचा सुपारा चांगला चमकत होता. माझ्या पतीच्या सुपाऱ्या पेक्षाही मोठ्या आकाराचा होता त्याचा सुपारा.


  मी माझी जीभ त्यावर फिरवायला लागले. तसा तो “आह.. ऊऊहहह…” करून बडबडायला लागला. थोडावेळ त्याच्या लंडावरुन जीभ फिरवल्यानंतर मी माझा तोंड उघडला आणि पूर्ण सुपारा माझ्या तोंडात घातला आणि आत मध्येच माझी जीभ त्याच्या सूपाऱ्यावर फिरवायला लागली. तसा तो मोठ्याने ओरडला, “आआहहह… रीमाताई…” मी त्याचा लंड तोंडाबाहेर काढला आणि म्हणाले, “अरे हळू. माझे सासू-सासरे उठतील न.”
  पुढे मला आणखी कशी मजा मिळाली ते मी समोर सांगेनच.

  ADSENSE link
  ....
  Encoded AdSense or Widget Code

  No comments:

  Post a Comment

  SORRY YOU ARE TRYING TO FUCK MY PuSSY WRONG WAY!!
  WITHOUT INCOME I CAN NOT AFFORT FUCKING COST I NEED SOME MONEY TO MAINTAIN MY BODY SO HELP ME PLZ DISABLE ADS BLOCKER SORRY GUYS
  Reload Page
  I NEED TO ADS INCOME FOR MANAGE MY SITE SO I PUT SOME POPUP ADS PLEASE DON'T MIND AND HELP ME. I WILL POST DAILY BEST SEX STORIES INCLUDING MINE.IF YOU NEED MORE JUST CALL ME OR TEXT @ +1-984-207-6559 . I LIKE TO FUCK DAILY I AM LOOKING SEXY GUY WHO CAN FUCK ME HARD LIVE :) HAPPY LUND DAY
  .