• Breaking News

  Wednesday

  झगड्याचा सूड म्हणून चोदली चिकणी चूत

  ....
  ....

  दुर्गा आज चाळीस वर्षांची आहे. तिचे पती स्वर्गवासी झाले तेव्हा तिची मुलगी दहा वर्षाची होती. तिने आपल्या मुलीचे नाव भूमी ठेवलं होतं. तिने आपल्या मुलीला एखाद्या मुलासारखीच वाढवलं होतं. दुर्गा चे पती स्थानिक राजनिती मध्ये कार्यरत होते. त्यामुळे त्यांच्यानंतर दुर्गाचही समाजात प्रतिष्ठेचं स्थान होतं. तिचे संबंध स्थानिक राजकारणी, पोलीस यांच्याशी होते. तिच्या पतीने या दोघींसाठी बरीच संपत्ती मागे ठेवली होती. 42 वर्षांची असूनही दुर्गा ही पस्तिशीची वाटायची. तिने भूमीला ज्युडो कराटेचे प्रशिक्षण दिलं होतं जेणेकरून ती निडरपणे सर्व मर्दांचा सामना करू शकेल आणि स्वतःचे संरक्षण करू शकेल.


  त्या दोघी मायलेकी रोज सकाळी जॉगिंगला आणि व्यायामाला जायच्या तेव्हा शेजारचे लोक त्यांच्याशी गप्पा करायचे. भूमीची ते तारीफ करायचे. दुर्गा म्हणायची- जर तिच्यासमोर चार-पाच मुलंही आले तरी ती त्यांना आरामात पेलू शकते. ही माझी मुलगी नाही तर मुलगाच आहे.


  आपल्या आईकडून स्वतःची तारीफ ऐकून भूमी जरा जास्तच चढायला लागली होती. ती विनाकारणच मुलांशी, लोकांशी भांडण करायला लागली. त्यांच्यावर स्वतःचा आव दाखवायला लागली होती. पण लोकही तिच्याकडे दुर्लक्ष करायचे. ते दुर्गापासून थोडे जपूनच राहायचे कारण त्यांना माहिती होतं तिचे स्थानिक अधिकार्‍यांशी, राजकीय पुढ्याऱ्यांशी आणि पोलिसांची चांगले संबंध आहेत म्हणून. तसं तर ती समाजात एक प्रतिष्ठित म्हणून वावरत होती पण लोकांना माहीत होतं की ही वेगवेगळ्या मर्दांचे लवडे घेत असते म्हणून. ज्याप्रमाणे एका स्त्रीला आपली जवानी शाबूत ठेवण्यासाठी झवाव लागतं नाहीतर पाण्याशिवाय जवानीच रोपट कोमेजून जातात.


  एके दिवशी दुर्गाच्या अंगणाच्या जवळील एका झाडाजवळ चार दणकट मुले मूतत होते. त्यावेळेस भूमी आपल्या अंगणा जवळच होती. त्या मुलांचं तिच्याकडे लक्ष नव्हतं. भूमीने तर मोठे चटकारे घेत त्यांच्या लंडाची मजा घेतली आणि मग जेव्हा ते मूतन आटपून लंड पॅण्ट मध्ये टाकायला लागले तेव्हा तिने ओरडून आपल्या आईला बोलावलं.


  जशी दुर्गा तिच्या जवळ आली तशी ती म्हणाली- आई हे बघ.. हे मुलं मला त्यांचे लंड दाखवून इशारे करत आहेत. दुर्गा तिला घेऊन त्या मुलांकडे गेली आणि म्हणाली- मादरचोदांनो तुमच्या अंगात एवढीच गर्मी आली आहे तर तुमचे लवडे तुमच्या आई बहिणीच्या पुदित घाला ना! पुन्हा जर का अशी हरकत केली ना तर तुमचे लंड काढून तुमच्या गांडीत घालीन!


  तिची अशी धमकी ऐकून ते चारही मुलं फारच घाबरले. ते एकदम सुन्न होऊन उभे राहिले. पण दुर्गाचा राग काही शांत झाला नाही. ती म्हणाली- भूमी ऊठ आणि या चौघांच्या कानाखाली आवाज काढ बरं.
  लगेच भूमी त्यांच्याजवळ गेली आणि प्रत्येकाच्या गालावर एक एक झणझणीत थापड मारली. तिच्या थापडेचा जोरच इतका होता की त्यांचे गाल लाल झाले.


  त्यांचा झगडा बघून शेजार पाजारचे लोक जमा झाले होते. ती गर्दी बघून त्या मुलांनी तिथून काढता पाय घेण्यातच भलाई समजली आणि ते त्यांची माफी मागून जायला लागले. पण जाताना त्यांनी त्या भुमीकडे एक तीक्ष्ण कटाक्ष टाकला होता. तिने त्यांना मुद्दामूनच फसवलं होतं. त्यामुळे त्यांना तिचा फार राग आला होता.


  त्यांनी आपल्या अपमानाचा आणि थपडेचा सूड घ्यायचा ठरवला. त्यांना माहिती होतं की ह्या दोघी मायलेकी घरी एकट्याच असतात म्हणून. एके रात्री ते चौघेही पाईपाने तिच्या घरावर चढले आणि तिथून एका जिन्यातून त्यांच्या घरात दाखल झाले. त्यांनी पाहिलं दुर्गा आणि भूमी चांगले गाढ झोपले होते.


  दोघेजण दुर्गाकडे गेले आणि दुसरे दोघे भूमीकडे गेले. दुर्गा गाऊन घालून झोपली होती तर भूमी टॉप आणि शॉर्ट पॅंट घालून होती. पहिल्या दोघांनी दुर्गाचा गाऊन वरती केला तशी दुर्गा जागी झाली. ती जागी होताच एकाने तिच्या तोंडावर हात ठेवला आणि दुसरा तिचा गाऊन काढायला लागला. दुर्गा विरोध करत होती पण ते मुलं काही तिला जुमानत नव्हते. इकडे त्या दोघांनी भूमीचे कपडे फाडायला सुरुवात केली. दुर्गाने त्यांना ओळखलं. ती घाबरत म्हणाली- तुम्ही इथे काय करताय?


  ते म्हणाले- आम्ही आमच्या अपमानाचा आणि थापडेचा सुड घ्यायला आलो आहे. तुझ्या या रंडी पोरीने आम्हाला फसवलं. यावर भूमी हात जोडून त्यांची माफी मागायला लागली तशी दुर्गाने तिच्या गालावर सणसणीत चपराक लगावली आणि म्हणाली- काय करत आहेस तू हे? मी तुला मुलांची माफी मागायला वाढवला आहे का?


  तिचं बोलणं ऐकून ते मुलं आणखी चकित झाले. दुर्गा आपल्या मुलीची बाजू घेत होती. ती म्हणाली- माझी मुलगी माफी मागणार नाही. तुम्हाला काय सूड घ्यायचा आहे तो घ्या.


  तिने असं म्हटल्याबरोबर ते चौघेही आपले कपडे उतरवत नागडे झाले. दोघी मायलेकी त्या चारही लंडाकडे बघत राहिल्या. दोघेजण दुर्गाकडे गेले आणि म्हणाले- ठीक आहे. आम्हाला तुमची माफी पण नको. आम्हाला तुम्हा मायलेकींची पुच्ची हवी आहे चोदायला. यावर दुर्गा म्हणाली- काही हरकत नाही. तुम्हाला चोदयचंच आहे ना? ठीक आहे. घ्या माझी पुच्ची. अशी म्हणून तिने आपल्या टांगा फाकवल्या. तशी त्यांना दुर्गा ने चोदून चोदून आपल्या भोसडा केलेली पुच्ची दिसली. तसे ते दोघ तिच्या अंगावर तुटून पडले आणि ते तिला चोदायला लागले. दुर्गा त्यातील एकाचा लंड चुसत होती तर दुसरा तिची चुत चोदत होता.


  भूमी आपल्या आईला चोदताना बघत होती. ते दोघं भूमीला तिथे बसवून दुर्गा कडे गेले आणि समाजात ताकदवान असलेल्या दुर्गाला चोदायला लागले. एकाने दुर्गाच्या गालावर एक सणसणीत चपराक लगावली. तर एकाने तिच्या तोंडात आपलं मूत्रविसर्जन केल. तिलाही तस करण्यात मजा येत होती. एकापाठोपाठ एक तिघांनीही तिच्या तोंडात मूत्रविसर्जन केलं आणि मग त्या तिघांनीही आळीपाळीने तिच्या सोबत सेक्स केला. दुर्गा ही मोठ्या आनंदाने त्यांच्याकडून झवून घेत होती. इकडे भूमी आपल्या आईचं झवन बघून तीही जोशात आली.


  तिला माहिती होतं की तिची आई चांगलीच चुदक्कड आहे म्हणून. पण एका वेळेस चार चार लवड्या कडून तिला चूदताना ती पहिल्यांदाच बघत होती. तिच्या आईला बघून तिचीही झवायची इच्छा व्हायला लागली.
  चोदतांना दुर्गा भूमीला म्हणली- भूमी बेटा घाबरू नकोस. हे आपल्याला काहीही करणार नाही. तुझे बाबा गेल्यापासून मला पहिल्यांदा असं मन भरून आनंद मिळत आहे. एकेवेळेस चार चार लंड कडून चुदण्याची मजाच वेगळी असते. लंड कोणतेही असले तरी ते चूतमध्ये गेल्यावर सारखेच असतात. चोदण्यासारखी मजा आणखी कशातच नसते.


  यावर भूमी म्हणाले- आई मला ही चोदण्याची इच्छा होत आहे. मी तुझीच मुलगी आहे ना आणि तसेही लग्नानंतर मी लंड तर घेणारच आहे तर मग आताच घेतल तर काय फरक पडतो? आणि तूच तर म्हणतेस ना की चूत फक्त चूदण्यासाठीच असते म्हणून.


  यावर दुर्गा म्हणाली- हो भूमी बेटा आज मलाही तुला ह्या चार जणांकडून चूदतांना बघायचा आहे. तू तर एकटीच या चारही तगड्या लंडना पुरून उरशील.


  तेव्हा त्या चारही जणांनी तिच्याकडे आपला मोर्चा वळवला आणि तिला एकेक करून चोदायला लागले. दुर्गा मोठ्या अभिमानाने आपल्या मुलीचं चोदणे बघत होती. ती मोठ्या धाडसाने त्यांचे लंड एकावर एक घेत होती. तिला आपल्या मुलीवर गर्व वाटत होता. ती मुलं त्यांचे ते मोठे मोठे लंड तिच्या पुच्चीत घालून तिला ठोकत होते. दुर्गा तिच्याजवळ बसून तिला प्रोत्साहन देत होती.


  बराच वेळ चोदल्यावर चौघांनीही तिच्या पुच्चीत मध्ये आपलं वीर्य सोडलं. दुर्गा भुमीच्या पुदीतलं विर्या चाटत म्हणाली- हे आहे माझ्या जवानीच रहस्य! ही तर माझी चार दिवसांची खुराक झाली.


  त्या रात्री त्या चौघांनीही त्या माय-लेकींना चांगलं चोदल आणि त्यांची चुत सुजवली. त्यानंतर दुर्गा आणि भूमीने त्यांना नेहमीच त्यांच्या घरी येऊन त्यांना ठोकण्याचे आजीवन आमंत्रण देऊन टाकलं. मग तेही नेहमी त्यांच्या घरी जाऊन त्या दोघींना चोदायला लागले.

  ADSENSE link
  ....
  Encoded AdSense or Widget Code

  No comments:

  Post a Comment

  SORRY YOU ARE TRYING TO FUCK MY PuSSY WRONG WAY!!
  WITHOUT INCOME I CAN NOT AFFORT FUCKING COST I NEED SOME MONEY TO MAINTAIN MY BODY SO HELP ME PLZ DISABLE ADS BLOCKER SORRY GUYS
  Reload Page
  I NEED TO ADS INCOME FOR MANAGE MY SITE SO I PUT SOME POPUP ADS PLEASE DON'T MIND AND HELP ME. I WILL POST DAILY BEST SEX STORIES INCLUDING MINE.IF YOU NEED MORE JUST CALL ME OR TEXT @ +1-984-207-6559 . I LIKE TO FUCK DAILY I AM LOOKING SEXY GUY WHO CAN FUCK ME HARD LIVE :) HAPPY LUND DAY
  .